.: وبلاگ جونم تا این لحظه ، 12 روز سن دارد :.
.: مائده جون تا این لحظه ، 13 سال و 4 ماه و 21 روز سن دارد :.